Anasayfa Hızlı Erişim İletişim
  
Ebils ERP2 : BI - İş Zekası

Ebils'e göre İş Zekası Nedir? -Yönetici ve talep edenlere, somut sonuçlara ve devamında kararlara varmak için işletmenin bilgi sisteminden mevcut durumu veriler ışığında sürekli analiz etme faaliyetidir. Geçmişte, hatta bugün bile bu kavram, DSS (Decision Support Systems - Karar Destek Sistemleri) kavramıyla da ifade edilmiş olmakla beraber bugün toplam işletme performansını ölçmek konusunda daha gelişmiş yöntemler kullanabilmekteyiz.

Ebils ile yöneticiler ihtiyaç duydukları bilgiye, hızla ve yeterli detayda ulaşabilirler. Bu amaçla implementasyon sürecinde genel olarak talepler toplanıp, planlanması ve çalışma akabinde çok sayıda dönemsel veya durumsal değer talep edenlere düzenli olarak, tutarlı şekilde iletilir. Bu düzenli faaliyet, verilecek kararlara gerekçe ve belge üretmesi açısından da oldukça önem kazanmaktadır.

İş Zekası çalışmaları da, diğer benzerlerinde olduğu gibi, bilgi sisteminin ayrılmaz birer parçası olmak durumundalar. Ebils bu noktada kalıcı ve sağlıklı çözümler adına, uygulama üstünde ürettiği işlevsellik ve mimarisindeki yapısal esnekliği kullanıyor, böylece işletmelere, sorun tespiti, analiz etme, tutarlı çözüm arama, denetleme imkanı sunuyor. Tüm talep edenler her an durum değerlendirmesi yapacak, gözden kaçan ama önemsenmesi gereken etkenleri tespit edecek, iş geliştirecek bilgiyi edinebiliyor.
Ebils Perakendecilik - Mağazacılık
Ebils ERP2 : Perakendecilik - Mağazacılık Çözümleri Bir çok şubeniz ve/veya deponuz var, her birisinde satış, satınalma, üretim, sevkiyat vb işlerden biri veya birkaçı yapılıyorsa, perakendecilik - mağazacılık yapıyor ve hatta özel donanımlara sahip kasalar kullanıyorsanız, artık sizin de tamamen internet üzerinde çalışan, herkesin hiç bir ek program vb kurulumuna ihtiyaç duymadan erişip, işlerini yürüteceği bir bilgi sistemine ihtiyacınız var. Ebils size bunu sağlıyor.
Ebils İK - İnsan Kaynakları (Human Resources Management-HRM)
- Sınırsız Çalışan Kaydı - Web Üzerinden Güvenli Erişim - Mevzuata Uygunluk - Hızlı İmplementasyon - Geleceğe Açık Teknolojik Yapı
Ebils ERP2 : Süreç Yönetimi
Süreç Yönetimi, uygulama önemi hergün daha da artan şekilde, işletmelerin toplam verimliliğini yükseltmek, maliyetleri düşürmek amaçlarıyla, işlemleri gözden geçirme, kurallara bağlama, sürekli iyileştirme faaliyetidir. Ebils, bir çok aracında işletmelere, mevcut iş akışlarını bilgi sistemi üzerine taşıma, dinamik olarak modelleme olanağı sağlamaktadır.
Bize Ulaşın Site Haritası