Anasayfa Hızlı Erişim İletişim
  
ERP öldü, yaşasın ERP2!

Geçtiğimiz son 25 yıl içinde tüm dünyada bilgi sistemleri üzerine çok şey yapıldı, çok çalışıldı, çok ürün çıktı, iş yapma biçimleri değişti ve gelişti. Ama herhalde 21.yüzyılın başından bu güne kadar geçen sürede, tüm dünya internet ve ağ teknolojileri ile neler yapabileceğini artık anladı.

Özellikle 90'larda ERP yazılımları ülkemizde de ihtiyaç ve işlev olarak kendilerini kanıtlamıştı. Hemen hemen tüm endüstrilerin ihtiyaç duyduğu, hatta geçmişte teknolojik olarak imkan olmadığı için ihmal edilen etkenlerin hepsi, artık birer birer rekabet avantajı üreten etkenlere dönüştü. Bu konuda yardıma yetişen temel araç internet oldu. Tabii burada aslen internet yerine ağ teknolojileri demek daha doğru olur, ki sebebi; doğrudan internet omurgası üstünde olmayan özel ve güvenli ağlarda da hiç sorun yaşamadan uygulamalar çalışır hale geldi. Tarayıcı (browser) tabanlı iş uygulamaları, artık işletmelerin işlerini yaparken kullandıkları bilgi sistemini, daha kolay ve çok daha geniş alanlarda kullanılabilir kıldı. Buna benzer uygulamalar için tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de ERP tanımının gelişmiş halini (CRM, HR, BI, B2B, servis odaklı entegrasyonlar vb ERP içinde değerleniyor) ifade eden ERP2 (ERPII) adı benimsendi, kaldı ki 80'ler ve 90'larda oldukça itibar edilen MIS (Yönetim Bilgi Sistemi) kavramı da özünde aynı paraleldedir, tabii bugün teknoloji geçmişte yapılamayan işleri de yapmaya olanak tanıdığı için yeni tanımları da doğurmaktadır.

İşte bu noktada Ebils ERP2 işletmelere, satış veya tedarik fırsatlarının başlamasından, ürün veya hizmetin üretilmesine, alınmasına-satılmasına, aracılar kullanılmasına, destek faaliyetlerine ve denetime kadar tüm operasyonlarını bilgi sistemi üzerinde yapma olanağı sunuyor. Bunu sağlarken de işletmelerin esas faaliyet konusu işleri yürüttüğü gibi, işletme dışı sistemlerle entegre olmayı ve dolaylı fayda departmanlarının da işlerini aynı bilgi sisteminde yapmasını sağlayarak, işletme içinde yaygın kullanılan, tam zamanlı ve izlenebilir bir yapı ortaya koyuyor.

Bugün birden çok noktada üretim,hizmet,satış,depo birimleri bulunan bir işletmenin faaliyetini merkezi ve tek bir bilgi sisteminde yürütmekten başka seçeneği neredeyse yokken, daha da ilerisinde bu sistemin satıcılar, tedarikçiler ve hatta kamu kurumları, bankalar gibi işletmenin esas faaliyet konusuyla ilgisi olmasa da, diğer başka sistemlerle entegrasyona ihtiyacı olmaktadır. Tüm bunları yaparken de her işletme, toplam sahip olma ve yaşatma maliyeti noktasında kabul edilebilir bir uygulama seçmelidir.

Ebils ERP2, klasik ERP sistemlerinden şu yönüyle de ayrılmaktadır; bugüne kadar ülkemizde de bir çok yazılım, daha ilk tasarımlarında işletmelerin ve/veya muhasebeci/mali müşavirlerin ihtiyacını, muhasebe ve finansal operasyonları çözmek amacıyla yola çıkmış ve daha sonra bir takım geliştirmeler yaparak, üretim, satış, satınalma, bütçe, lojistik vb. konuları çözme yoluna gitmiştir. Oysa Ebils, daha ilk günden esas olanın iş olduğu ilkesinden hareketle, mimarisini temel iş araçları üzerine tasarlamış, bahsi geçen fonksiyonların ancak sonuç grubunda ele alınacak konular olarak değerlendirmiştir. Başka bir ifadeyle; klasik uygulamalar talep edilen ihtiyaçları temel muhasebe sistemi mimarisi üzerine taşımış, bu da işin doğası gereği, sonradan yapısal ve zaman zaman da aşılamaz sorunlar ortaya çıkarmıştır. Buna karşın geliştirilen iş araçlarının her birini, o işin kendi dünyasında ve ortamında değerlendirerek geliştirilmiş, gerekliyse de bu hareketlerden muhasebe/finans sistemlerine referanslar veren yazılımlar, bugün de esnekliklerini korumakta, yeni talepleri çok daha hızlı karşılamaktadır. Daha başlangıç noktasındaki bu fark Ebils ile klasik uygulamalar arasında, bizim lehimizde önemli yapısal farklar, Ebils kullanıcılarına da hız ve rekabet avantajı doğurmuştur. Her ne kadar ERP2, kavram olarak işletmenin bilgi sistemi olmakla beraber, dış dünyaya da entegrasyonunu ifade etse de, kurumsal kaynak planlama adına bir çok noktayı yeniden değerlendirme fırsatı verdiğini düşünüyoruz. Biz bugün de aynı şekilde, işletmelerin bilgi sistemlerinde, öncelikle faaliyet konularında eksiksiz ve kesintisiz bir uygulamaya sahip olmayı bekledikleri düşüncesiyle geliştirme yapmaya devam ediyoruz. (H. Saraç - Aralık 2006)

Bugün Ebils, kullanıcıların görebildiği binlerce ekranından her birini müşteri özelinde ve talebe göre yeniden düzenleyecek ve sonraki sürüm yükseltme güncellemelerinde (upgrade), bu değişikliklerin tamamını koruyacak esnekliğe sahiptir.

Ebils ERP2'nun ürün ailesi içinde, modül seviyesine inmeden önce her ürün içindeki modülleri şu ara başlıklarda topluyoruz:

 • Temel Operasyon Modülleri [?]
  -Ürün/Stok
  -İnsan Kaynakları
  -Fatura/Sevk
  -Satış/Satınalma
  -Üretim
  -Üye, Cari Yönetimi
  -Servis ve Müşteri Hizmetleri
  ...


 • İletişim Modülleri [?]
  -Ajanda
  -Proje Yönetimi
  -Mesaj/Haberci
  -İçerik Yönetimi-Literatür
  ...


 • Finans ve Yönetim Modülleri [?]
  -Kasa
  -Banka
  -Çek Senet
  -Bütçe
  -Nakit Akışı-Krediler
  ...


 • Muhasebe ve Denetim Modülleri

 • B2B - B2C: eTicaret Modülleri

 • Süreç Yönetimi ve İşlem Bazlı Yetkilendirme Fonksiyonları

 • Entegrasyon Fonksiyonları
 • Ebils ERP2 = Teknoloji
  Ebils, dünyanın heryerinden, bir internet tarayıcı, el terminali veya mobil cihaz yoluyla ulaşabileceğiniz %100 web tabanlı yeni nesil bir bilgi sistemidir.
  Ebils : Yeni Nesil ERP !
  Başladığımız işleri bitiriyoruz. Gelişime ve geleceğe açık, esnek bir sistem sunuyoruz . Teknolojiye ve iş yapma yöntemlerine yorum katıyoruz. Ebils; Türkiye'de geliştirilmiş, dünya standartlarında bilgi sistemi.
  Ebils ERP2 ve Neden Biz?
  - Ne yaptığımızı biliyoruz. - Sizi dinliyoruz, sözümüzü tutuyoruz, çok çalışıyoruz, işimizi seviyoruz, fayda üretiyoruz
  Bize Ulaşın Site Haritası