Anasayfa Hızlı Erişim İletişim
  
Ebils İK - İnsan Kaynakları (Human Resources Management-HRM)

- Sınırsız Çalışan Kaydı - Web Üzerinden Güvenli Erişim - Mevzuata Uygunluk - Hızlı İmplementasyon - Geleceğe Açık Teknolojik Yapı

Ebils HR, insan kaynakları birimlerinin ihtiyaç duyduğu tüm işlevselliği sağlamak adına geliştirilmiş, Ebils ürün ailesinin önemli bir bileşenidir. Organizasyon ve planlamadan, performans-ölçme değerlendirmeye, özlük - ücret işlemleri, izin planlama, işe alma, dinamik organizasyon şemaları, puantaj-bordro, sağlık işlemleri ve İK denetleme işlemlerine kadar geniş bir işlevsellik sunmaktadır.

Bugün İnsan Kaynakları Yönetimi, kurumların vazgeçilmez iş birimlerinden biri haline gelmiştir. Bunda yasal etkenler kadar, sosyal sorumluluk anlayışı, kurumsal kültür, toplam kurumsal akıl, kurumsal imajın güçlenmesi gibi etkenler de son yıllarda etkili olmuştur. İşletmeler iş yaptıkları veya yapacakları şirketleri değerlendirirken insan kaynağı kalitesine baktıkları gibi, çalışanlar da özellikle işe başlayacakları şirketlerin İK politikalarını oldukça önemsemektedir. Bu durum son yıllarda, İnsan Kaynakları departmanlarını, sadece ücret işlemlerini yapan birimler olmaktan öteye taşımış, ölçme değerlendirme, kariyer planlama ve eğitim faaliyetleri konularında da katma değer üretmesi beklenen iş birimleri haline dönüştürmüştür.

İşte bu noktada biz, İK birimlerinin klasik işlerini takip etmesiyle birlikte, kendilerinden beklenen bu yeni talepleri de aynı şekilde yönetebilecekleri bir "İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi" sunuyoruz.

Ebils HR fonksiyon olarak diğer yazılımlardan şu konularda ayrılmakta ve kullanıcılarına önemli avantajlar sunmaktadır;
- Bir çalışanı aynı anda birden çok pozisyonda / görevde çalıştırma,
- Aynı çalışanı birden çok işyerinde çalıştırma,
- Organizasyon şemalarını, idari ve/veya fonksiyonel bazda tam zamanlı gösterme,
- Görev tanımlamada çok boyut; pozisyonlar, pozisyon tipleri, ünvanlar, yaka tipleri, idari - fonksiyonel bağlılık,
- Dinamik Ölçme Değerlendirme Formları oluşturma ve bunlara bağlı dönemsel performans ölçümleri,
- Ölçme değerlendirmeye bağlı eğitim planlama, ücret simülasyonu, toplu ücret işlemleri,
- İşe almada ilan yayınlama, cv bank, seçim aday listeleri, dinamik süreç onay mekanizması ile işe alma,
- Pozisyon / Görev tanımlarına, yetkinlik belirleme, aynı yetkinlikleri çalışanlar için de tanımlama,
- Netten brüte, brütten nete maaş hesaplama,
...

Ebils HR İşlevsellik Özeti:

E-Hesap Bordro Planlama İşe Alma
Puantaj
Ücret Ödenek
Bordro-Yatay Bordro
Ücret Pusulası 
Bildirimler
eBildirge
Banka Maaş Ödeme Dosyaları 
Giriş - Çıkış
İzinler ...
Pozisyonlar
Amirler ve Yedekler
Ünvanlar
Yetki ve Sorumluluklar
Norm Kadrolar
Yeterlilikler ...
Çalışan Ekleme
CV Bank
Başvurular
Başvuru Ara
İşe Alma İlanları
Oryantasyon Eğitimleri
Seçim Listeleri
Personel Talepleri
Terfi-Transfer-Rotasyon Formu ...

Performans Organizasyon Şemalar Özlük - Ücret
Ölçme-Değerlendirme
Mülakatlar
Formlar
Zaman Yönetimi
Hedefler
Kotalar
Disiplin İşlemleri
Ödüller
Performanslar ...
Grup Başkanlıkları
Bölgeler
Şirketler
İş Grupları
Şema Tasarımcısı ...
Özel Bordrolar
Avanslar, Avans Talepleri
Ödenekler
İzinler
Fazla Mesailer
Kesintiler, Vergi İstisnaları
Zimmet İşlemleri
Viziteler, Sağlık Belgeleri
Şube - Genel - Özel İcmaller
İşe Giriş - Çıkış
PDKS ...
Ebils : Yeni Nesil ERP !
Başladığımız işleri bitiriyoruz. Gelişime ve geleceğe açık, esnek bir sistem sunuyoruz . Teknolojiye ve iş yapma yöntemlerine yorum katıyoruz. Ebils; Türkiye'de geliştirilmiş, dünya standartlarında bilgi sistemi.
Ebils ERP2 : Süreç Yönetimi
Süreç Yönetimi, uygulama önemi hergün daha da artan şekilde, işletmelerin toplam verimliliğini yükseltmek, maliyetleri düşürmek amaçlarıyla, işlemleri gözden geçirme, kurallara bağlama, sürekli iyileştirme faaliyetidir. Ebils, bir çok aracında işletmelere, mevcut iş akışlarını bilgi sistemi üzerine taşıma, dinamik olarak modelleme olanağı sağlamaktadır.
Bize Ulaşın Site Haritası