Anasayfa Hızlı Erişim İletişim
  
Bütçe Yönetimi, Gelir - Gider Yönetimi

Ebils ile, bütçe disiplini altında Gelir Bütçesi ve Gider Bütçesi oluşturun, bu oluşturduğunuz bütçelere, tüm operasyonlarınızın gelir ve giderlere yansımasını, kalemler bazında anlık olarak izleyin, dönem dönem karşılaştırın ve analiz edin, hız kazanın. Hem satış hem de tedarik kararlarınızı dönem sonlarını beklemeden ve geç kalmadan güncelleyin, kontrol dışına çıkmadan önce masrafları yönetin.

Ebils size, Bütçe Yönetimi, Masraf Yönetimi, Gelirler başlıkları altında tüm gelirleri ve giderlerinizi takip etme imkanı sağlar. Bunu yaparken işletme kendi tercihlerine göre gelir ve gider şablonları oluşturabilir, bu şablonları oluştururken de, masraf merkezi, gelir kalemi, gider kalemi, aktivite tipi, proje veya bir fiziki varlığa referanslar verebilir, oluşturulan şablonlar satınalınan ve/veya satılan ürünlere bağlanabilir. Bu sayede işletme, bu ürünlerin muhatap olduğu tüm alış ve satış işlemlerinde -ki eğer işlem tanımlarında tarif edilmişse- kendi tanımladığı referanslara uygun olarak tüm gelir/giderleri, detaylı ve anlık şekilde kayıt altına alacaktır.

Bu yöntem ile işletme, alışveriş fişleriyle gerçekleşmiş harcamalarını bile anında kayıt altına alabilir ve analiz edebilir. Bu noktada şunu düşünenler olabilir; zaten en klasik ve eski uygulamalarda bile muhasebe sistemi üzerinde doğru planlanmış bir hesap planı bu bilgiyi bize hesap bazında üretebilirdi. Bizim cevabımız "-Hayır." daha doğrusu bizim değil işin doğasının cevabı budur. Çünkü, muhasebe sistemi ve kabul edilmiş tek hesap düzenine ait hesap planı iki boyutludur, oysa bu bilgileri analiz etmek için çok boyutlu bir yapıya ihtiyaç vardır.

Bunu şöyle örneklemek yerinde olur; şayet biz işletmemizin elektrik giderlerini kontrol altında görmek istiyorsak klasik yöntemle, hesap planımıza bir seçenekte her şube vb birim için bir muavin hesap açar ve o şubenin tüm genel giderlerini yine bu hesap altına açacağımız alt hesaplara alabilirdik, ama bu durumda tüm elektrik giderlerini görmek istediğimizde şubelerin her birinin altından bu bilgiyi çekip konsolide etmemiz gerekirdi. Diğer seçenek olarak da şayet elektrik giderleri için bir muavin hesap açıp bu hesap altına her şubemiz için bir alt hesap tanımlarsak, evet elektrik giderlerimizi toplam olarak bu muavin hesap üzerinde görebilirdik, ama bu durumda da şubelerin toplam genel gider harcaması için yine alt hesaplara dönüp konsolidasyona ihtiyacımız olurdu. Bu örneğin de bize anlattığı gibi harcama yönetimi muhasebe hesap planına bırakılamayacak bir işlevselliğe ihtiyaç duyar. Ebils size bu işlevselliği sunuyor.

Ebils'in bu mimarisi size aşağıdaki gibi bazı soruların cevaplarını hiç bir ek çalışmaya ve konsolidasyona gerek olmaksızın vermekte. Biz burada fikir vermesi ve konunun açıkça ortaya konması amacıyla bu örneklere değindik, bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.

- Hangi departman ne kadar satış yapmış, toplam ne kadar satış yapılmış,
- Bu satılan ürünlerin varsa üretilen kısmı için ne kadar tedarik harcaması yapılmış,
- Ne kadar üretim harcaması yapılmış,
- Tüm bu dönemde genel giderler nerede ne kadar gerçekleşmiş,
- Şu kişi hangi kalemlerde ne harcamalar yapmış,
- Aktivite bazında maliyetler ne olmuş,
- Kalemler bazında, iş birimleri bazında ve hatta projeler bazında harcamalar ne olmuş, gelirler ne olmuş?
Ebils ERP2 : Süreç Yönetimi
Süreç Yönetimi, uygulama önemi hergün daha da artan şekilde, işletmelerin toplam verimliliğini yükseltmek, maliyetleri düşürmek amaçlarıyla, işlemleri gözden geçirme, kurallara bağlama, sürekli iyileştirme faaliyetidir. Ebils, bir çok aracında işletmelere, mevcut iş akışlarını bilgi sistemi üzerine taşıma, dinamik olarak modelleme olanağı sağlamaktadır.
Ebils Proje Yaklaşımı / Yöntem
Ebils olarak yaptığımız çalışmalarda aşağıdaki yöntemi izlemekteyiz. Bu yöntemde, ana başlıklar altında, çalışma detay yöntemlerini ve proje ilkelerini sizlerle birlikte karara bağlıyoruz.
Bize Ulaşın Site Haritası